Писмен въпрос P-007872/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Увеличаване на ДДС на 23 % в ресторантьорския сектор в Гърция