Писмен въпрос E-3225/08, зададен от Katerina Batzeli (PSE) и Maria Eleni Koppa (PSE) на Съвета. Отваряне отново на гръцките училища в Имброс и Тенедос