Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)$