Писмен въпрос E-1359/10, зададен от Vincas Paleckis (S&D) на Комисията. Принципи за безопасни социални мрежи