TITJUR Решение на Съда (голям състав) от 21 февруари 2006 г. # Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd и County Wide Property Investments Ltd срещу Commissioners of Customs & Excise. # Искане за преюдициално заключение: VAT and Duties Tribunal, London - Обединеното кралство. # Шеста директива ДДС. # Дело C-255/02. Halifax и др.