Писмен въпрос E-010277/10 Roberta Angelilli (PPE) до Комисията. Борба срещу болестта на Алцхаймер