Дело C-391/09: Преюдициално запитване, отправено от Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (Република Литва) на 2 октомври 2009 г. — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Общината на град Вилнюс, Министерство на правосъдието на Република Литва, Държавна комисия по литовски език и отдел по гражданско състояние на правния отдел към общината на град Вилнюс