Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска година на развитието (2015 г.)“