Регламент (ЕC) № 1155/2010 на Комисията от 1 декември 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура