/* */

Дело C-297/08: Иск, предявен на 3 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република