Cauza T-804/14: Hotărârea Tribunalului din 21 iulie 2016 – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă Tropical — Marca națională verbală anterioară TROPICAL — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Întinderea drepturilor reclamantului potrivit dreptului național — Coexistența mărcilor — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]