Kohtuasi T-804/14: Üldkohtu 21. juuli 2016. aasta otsus – T. Ogrodnik versus EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk Tropical — Varasem siseriiklik sõnamärk TROPICAL — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Hageja õiguste ulatus siseriikliku õiguse alusel — Kaubamärkide kooseksisteerimine — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)