Battaglia и др./Комисия TITJUR Определение на Съда (втори състав) от 10 юни 1987 г. # Dino Battaglia и други срещу Комисия на Европейските общности. # Липса на основание за постановяване на решение. # Дело 321/81.