Дело C-56/16 P: Жалба, подадена на 29 януари 2016 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 18 ноември 2015 г. по дело T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/СХВП