2011 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1309/2011, kuriuo nustatomas turimo nekvotinės izogliukozės kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paskirstymo koeficientas, atmetamos paskesnės paraiškos turimą nekvotinės izogliukozės kiekį parduoti Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį ir baigiamas turimo nekvotinės izogliukozės kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paraiškų teikimo laikotarpis 2011–2012 prekybos metais