Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7999 – Hearst Corporation/Advance Publications/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)