Писмен въпрос E-5400/08 зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Реставриране на сгради в буферната зона в Никозия