Решение на Общия съд (шести състав) от 12 май 2016 г.$