Писмен въпрос E-007944/11 Roberta Angelilli (PPE) до Комисията. Най-добри практики в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)