Регламент (ЕО) № 745/2009 на Комисията от 14 август 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 август 2009 година