Писмен въпрос E-007581/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията. „Краставична криза“