Писмен въпрос E-011572/11 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Мерки за повишаване на степента на усвояване на средствата от Европейския фонд за развитие