Писмен въпрос P-2839/10, зададен от Mara Bizzotto (EFD) на Комисията. Самолетната катастрофа в Смоленск