Писмен въпрос E-001335/11 Derek Vaughan (S&D) до Комисията. Разпоредби на ЕС относно възлагането на обществени поръчки