Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 11 декември 2006 г. # MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за отмяна - Възражение за недопустимост. # Дело T-392/05. MMT/Комисия TITJUR