Писмен въпрос E-5335/09, зададен от Proinsias De Rossa (S&D) на Комисията. Право на отпуск за времето на разположение