Регламент (ЕИО) № 2843/72 на Съвета от 19 декември 1972 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия