Предложение за решение на Съвета относно подписването и временното прилагане на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой