TITJUR Заключение на генералния адвокат Lenz представено на10 януари 1989 г. # Комисия на Европейските общности срещу Съвет на Европейските общности. # Иск за отмяна - Правна основа. # Дело 275/87. Комисия/Съвет