Писмен въпрос E-6404/07, зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Конференция за изменението в климата в Бали