Определение на Съда (осми състав) от 19 юни 2014 г.$