Писмен въпрос E-001172/11 Georgios Papastamkos (PPE) до Комисията. Управление на отпадъците