Дело T-107/11 P: Решение на Общия съд от 4 декември 2013 г. — ETF/Schuerings (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Договор за неопределено време — Решение за прекратяване — Компетентност на Съда на публичната служба — Членове 2 и 47 от Условията за работа на другите служители — Задължение за полагане на грижа — Понятие за интерес на службата — Забрана за произнасяне ultra petita — Право на защита)