Дело C-81/15: Решение на Съда (шести състав) от 2 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Общ режим на облагане с акциз — Директива 92/12/ЕИО — Обработен тютюн, движещ се под режим на отложено плащане на акциз — Отговорност на лицензирания складодържател — Възможност за държавите членки да предвидят солидарна отговорност на лицензирания складодържател за имуществените санкции, наложени на извършителите на контрабанда — Принципи на пропорционалност и на правна сигурност)