Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 1