Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1