Решение на Съда (пети състав) от 14 септември 1995 г.