Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2016 v zvezi z nacionalnim programom reform Francije za leto 2016 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Francije za leto 2016