Решение (ЕС) 2016/1476 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет