Решение на Съда (първи състав) от 22 октомври 1975 г.