Писмен въпрос E-5819/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Училищно столово хранене н Кипър