Писмен въпрос E-5901/10 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Подходът „Лидер I“