Vec T-500/11: Uznesenie Všeobecného súdu z  9. februára 2012 — Nemecko/Komisia