Дело C-66/15: Решение на Съда (десети състав) от 14 януари 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения на държава членка — Свободно предоставяне на услуги — Моторни превозни средства — Наемане или финансов лизинг на моторно превозно средство от лице с постоянно пребиваване в държава членка от доставчик, установен в друга държава членка — Облагане на превозното средство при регистрацията му в първата държава членка — Събиране на пълния размер на таксата за регистрация)