Заключение на генералния адвокат Reischl представено на28 юни 1979 г.