TITJUR Решение на Съда от 4 февруари 1988 г. # Horst Ludwig Martin Hoffmann срещу Adelheid Krieg. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad - Нидерландия. # Брюкселска конвенция. # Дело 145/86. Hoffmann