Писмен въпрос E-5550/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Нападения над Харе Кришна в Казахстан