1999 m. gegužės 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 94/448/EB, nustatantį specialiuosius reikalavimus, reglamentuojančius Naujosios Zelandijos kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importą (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1404)tekstas svarbus EEE