1999/402/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 1999, Uudesta-Seelannista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä tehdyn päätöksen 94/448/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1404) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)