Регламент (ЕО) № 1999/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои седла с произход от Китайската народна република PROPCELEX